Bieżące informacje

10.04.2020

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że rekrutacja do Projektu cały czas twa.

Zapraszamy do wypełniania Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego.
Zgłoszenia dostarczają nam informacji o zainteresowaniu Kandydatów/Kandydatek Projektem i pozwalają na jak najlepsze dopasowanie grup szkoleniowych.

Obecnie pracujemy nad rozwiązaniem umożliwiającym odbycie części stacjonarnej szkolenia w formie on-line w czasie rzeczywistym.
Wkrótce podamy więcej szczegółów.

Jeśli sytuacja w kraju się unormuje, to na sezon letni planujemy także zorganizować szkoły letnie, czyli jeden zjazd około 7 dniowy w atrakcyjnej lokalizacji.

Z poważaniem,
Zespół Projektu

.