Programy

RAMOWE PROGRAMY SZKOLEŃ

1. KOMPETENCJE KLUCZOWE W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ pełnyskrócony

2. KOMPETENCJE INFORMATYCZNE
a. I ETAP – pełnyskrócony
b. II ETAP – pełnyskrócony
c. III ETAP – pełnyskrócony

3. KOMPETENCJE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
a. I ETAP – pełnyskrócony
b. II ETAP – pełnyskrócony
c. III ETAP – pełnyskrócony

4. POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH
a. I ETAP – pełny skrócony
b. II ETAP – pełnyskrócony
c. III ETAP – pełnyskrócony 

5. UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ POPRZEZ NAUCZANIE EKSPERYMENTALNE I DOŚWIADCZANIE
a. I ETAP – pełnyskrócony
b. II ETAP – pełny skrócony
c. III ETAP – pełny skrócony

6. KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE, KOMPETENCJA INICJATYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KOMPETENCJA ŚWIADOMOŚCI I EKSPRESJI KULTURALNEJ
a. I ETAP – pełny skrócony
b. II ETAP – pełnyskrócony
c. III ETAP – pełny skrócony