MDDP Akademia Biznesu > Rekrutacja

Rekrutacja

Jak zgłosić swój udział w Projekcie?

KROK 1 → Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi Uczestników oraz Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.
KROK 2 → Wypełnij starannie elektroniczny formularz zgłoszeniowy/Przyślij mailem skan formularza zgłoszeniowego.
KROK 3 → Odbierz wiadomość e-mail informującą o zakwalifikowaniu do Projektu.
KROK 4 → Odbierz wiadomość e-mail ze wskazaniem daty i miejsca szkolenia.
KROK 5 → Wypełnij diagnozę potrzeb szkoleniowych – załącznik nr 8.
KROK 6 → Odbierz wiadomość e-mail z wstępnie wypełnioną umową i załącznikami.
KROK 7 → Prześlij mailem na adres biuro@procesywspomagania.pl skany podpisanych i wypełnionych dokumentów a oryginały przynieś na 1. dzień szkolenia lub przyślij pocztą.
KROK 8 → Odbierz wiadomość e-mail ze wskazaniem daty i miejsca szkolenia.

W razie pytań w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym Biurem Projektu.
Dane znajdziesz w zakładce → KONTAKT »

Uczestnicy Projektu powinni spełniać następujące kryteria (dotyczy momentu przystąpienia do Projektu):
• miejsce pracy: teren całej Polski;
• stanowisko:
› pracownik publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
› pracownik publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP),
› pracownik biblioteki pedagogicznej (BP),
› doradca metodyczny,
› indywidualny specjalista i trener (osoba świadcząca usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, która maja potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (PDN, PPP, BP) bądź deklaruje nawiązanie takiej współpracy)
• zobowiązanie do przeprowadzenia procesu wspomagania w wybranej przez siebie szkole/przedszkolu/placówce trwającego minimum 7 miesięcy.

UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie ww. kryteria!
Jesteś zainteresowany uczestnictwem? Skontaktuj się z nami!

Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz wybierz grupę szkoleniową, w zakładce MENU – Harmonogram.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce DO POBRANIA » oraz w Biurze Projektu.

Organizator zastrzega, że jeśli we wskazanym terminie nie zostanie zrekrutowana wymagana liczba osób spełniających kryteria grupy docelowej, rekrutacja zostanie przedłużona.