MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Procesy wspomagania > Zmiana adresu Biura Projektu

Zmiana adresu Biura Projektu

18.12.2020

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż z dniem 18.12.2020 uległ zmianie adres Biura Projektu.
Aktualnie znajduje się ono pod adresem:

ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa
Budynek „Biura przy Warzelni”
Recepcja C
4 piętro budynku

Z poważaniem
Zespół Projektu

.